SØG MENU

Bookingregler

BOOKINGREGLER & BOOKINGVEJLEDNING

for HUSETS KREATIVE VÆRKSTEDER

 

Ved køb af en værkstedspladsbooking-billet, siger du samtidig JA til at overholde Husets Kreative Værksteders bookingregler, og at du giver samtykke til den nedenstående listede sanktionering.

 - Misligholdelse af værkstedernes bookingregler vil blive sanktioneret med sletning af booking uden varsel og uden tilbagebetaling af den slettede pladsbooking-købspris. Ved gentagne overtrædelser, vil man blive blokeret som bruger på Husets Kreative Værksteder.

 

• Ved afbestilling af pladsbooking som sker på kreativ@huset.dk mindst 24 timer før den bookede tid, tilbageføres bookingbeløbet minus det obligatoriske YourTicket-administrationsgebyr. (Husk ved afbestilling at medsende alle dine bookingoplysninger, og allerhelst vedhæfte din bookingbillet - det gør afbestillingen meget lettere for os.)

- Afbestilling af pladsbooking, som sker mindre end 24 timer før den bookede tid, tilbagebetales pladsbookingen ikke.

 

BOOKINGREGLER


Det kræver en pladsbooking-billet at benytte Husets Kreative Værksteder – for at benytte værkstederne skal du som bruger købe en pladsbooking-billet online gennem YourTicket á 30 kr. + gebyr 2,50 kr. (Der er link til pladsbooking gennem YourTicket på værkstedernes underside hér på huset.dk)

 

Du må kun booke én plads ad gangen til hvert værksted – dvs. det er først, når du er mødt op på værkstedet til din bookede tid, at du må booke din næste tid til samme værksted.

 

• En pladsbooking er personlig – dvs. sambooking under ét navn, ikke er tilladt. Din pladsbooking skal følge dig personligt, så dit fremmøde kan blive scannet, når du møder til din bookede tid på værkstedet.


Du skal medbringe din pladsbooking-billet, fysisk eller elektronisk, ved fremmøde på værkstedet, hvor billetten vil blive scannet, og du derefter får udleveret et forklæde.


• ’Forklædeordning’ på værkstederne – Når du møder op til din bookede tid, får du udleveret et 'unikt' forklæde til det givne værksted - og ved bookingtidens ophør afleveres forklædet tilbage til personalet. (Udover forklædets praktiske funktion, kan man med forklædet se, dels at du har booket tid til værkstedet og dels hvilket af vores 3 værksteder, du har booket tid til.)

 

• Det er ikke tilladt at invitere en 'tilskuer' med på værkstedet til din bookede tid - ALLE personer som befinder sig på et givent værksted, skal altså have en pladsbooking-billet, og det gælder også i de tilfælde, hvor et værksted ikke er fuldt booket.

 

• Har du købt en pladsbooking-billet til et givent værksted, er bookingen bindende til dette specifikke værksted – du kan altså ikke ’bytte værksted’ efter fremmøde - også selvom der ikke er fuldt booket på et af de andre værksteder. (Grunden til det er, at evt. ledige værkstedspladser, ligger tilgængeligt for booking online, jævnfør beskrivelsen i afsnittet: ’Ved spontan lyst til Drop-In…’.)


• Ved spontan lyst til et ’Drop-In’ på værkstedet - Det kræver altid en pladsbooking-billet for at komme og arbejde på værkstederne – så tjek, online på YourTicket, om der evt. er ledige pladser på et af værkstederne, for du kan faktisk booke en ledig plads i op til 2 timer inde i et 3-timers bookinginterval.

 

Du kan altid, i værkstedernes Åbningstid, komme og afhente færdigglaserede værker, uden pladsbestilling.

 

I følgeskab med en voksen er børn velkomne på værkstedet – det forudsætter at der til barnet købes separat pladsbooking-billet i barnets navn.

 

-


• Du kan læse den nye og opdateret ’Brugeraftale’ og ’Brugervejledning’ på værkstedssiden på huset.dk. Brugeraftale og vejledning til værkstederne er en grundlæggende tekst, hvor du som værkstedsbruger kan finde svar på mange af de spørgsmål, som naturligt rejser sig omkring brugen af værkstedet, og samtidig vil det være en retningslinje for, hvordan man arbejder i et værkstedsmiljø, som skal deles mellem mange andre dedikerede brugere.

 

-

 

Vi har i de seneste år oplevet en markant stigning af dedikerede brugere på Husets Kreative Værksteder, og det er vi rigtig glade for og stolte over. Men med den store tilslutning og det høje aktivitetsniveau har det betydet, at det ofte har været svært at få plads på værkstederne.

 

Derfor har vi fra indgangen af 2024 valgt at introducere nogle nye bookingregler, med udspring fra at værkstederne ikke er tænkt som en facilitet for få brugeres masseproduktion - men som et grobundsmødested, hvor folk skal kunne finde plads til at være kreative og produktive i fællesskab.

 

Mange forskellige brugere afføder mange forskellige ønsker til, hvordan den enkelte kunne tænke sig at bruge værkstederne. Men den åbningstid, struktur og arbejdsgang vi praktiserer på værkstederne i dag, er altså dikteret af værkstedsområdets begrænsede fysiske rammer, og i særdeleshed vores overordnede ovnkapacitet, og så selvfølgelig de personalemæssige resurser.

 

Så for at kunne opretholde det høje serviceniveau på vores værksteder samtidig med, at vi imødekommer den store efterspørgsel, besluttede vi, at det skulle kræve en personlig pladsbillet á 30 kr. for at booke en 3 timers værkstedsplads på et af vores 3 keramiske værksteder. Dette tiltag har i den grad været med til at formindske antallet af ’overbookinger’ samt mængden af pladsbookinger, hvor folk ikke møder op.